Over het Kasteel van Woerden

Het Kasteel van Woerden is het
meest imposante monument in Woerden

Het Kasteel van Woerden is als burcht gebouwd door Hertog Jan van Beieren, heer van Woerden, in de jaren rond 1410. Het heeft een vierkante plattegrond, bestaande uit vier vleugels rond een binnenplaats. Op de hoeken bevinden zich ronde torens, waarvan er drie sterk zijn verlaagd, terwijl de vierde door een gevangenis is vervangen. Het kasteel was vroeger geheel door water omgeven en een ophaalbrug diende als toegang. In de loop van de jaren heeft het kasteel vele bestemmingen gehad. Onder andere huisvestte het verdedigingsbolwerk na de tachtigjarige oorlog lange tijd de baljuw van het land van Woerden en dijkgraaf van het Grootwaterschap van Woerden. In het jaar 1787 vergaderde er de Commissie van Defensie. Dit militair burgercomité (bestaande uit patriotse regenten) probeerde met behulp van vrijkorporisten en beroepsmilitairen het gewest Holland te verdedigen tegen aanvallen van de prinsgezinden.

Het kasteel heeft eveneens vele jaren als gevangenis gediend. Van 1795- 1798 als staatsgevangenis, daarna tot 1800 als hospitaal voor Engelse en Russische soldaten. Tot 1811 stond het kasteel leeg en werd dan hospitaal voor Franse militairen tot 1812. In 1814 werd er een aantal Franse krijggevangenen opgesloten. Van 1818-1824 had het kasteel de bestemming van militaire strafgevangenis voor maximaal 450 personen. Daarna, van 1830- 1860, is het kasteel gevangenis voor "criminele manspersonen" en verblijven er wel eens meer dan 500 gevangenen. In 1861 wordt het gebouw gevangenis voor "criminele vrouwspersonen" onder andere in de bij de restauratie inmiddels gesloopte lage westvleugel (kerkzijde). In 1872 houdt Woerden op gevangenisstad te zijn. Het jaar daarop krijgt het kasteel met een aantal bijgebouwen de bestemming van "Centraal Magazijn van kleding en uitrusting" van het Ministerie van Oorlog. Ondanks allerlei naamswijzigingen die in het verleden hebben plaatsgehad, spreekt men in de volksmond nog steeds van "het magazijn". Tot aan de huidige restauratie is deze bestemming van het kasteel gebleven, want in de loop der eeuwen heeft het gebouw vele verbouwingen en restauraties gekend. De voorvleugel is nog het best in tact gebleven.

In 1887 restaureerde men de voorvleugel waarbij de al aanwezige pleisterlaag onaangetast bleef. Deze verdween na veel heen en weer geschrijf ten slotte tegelijk met het voor de voorvleugel nog aanwezige wachthuis in 1937. Tijdens de "magazijnperiode" werd de voorvleugel bewoond door de diverse commandanten, ook in de periode 1940-1945. Nadien werd het gebouw nog bewoond door een huisbewaarder en werd het vooral opslagplaats. In de jaren zeventig kwam een brede gedachtenwisseling op gang over de uiteindelijke bestemming van het gebouw, wat resulteerde in de oprichting van de "Stichting het Kasteel van Woerden" met als doel "het behouden, restaureren en exploiteren van het gebouw". De Stichting Het Kasteel van Woerden verhuurt het kasteel aan de Stichting Vrienden van het Kasteel. Deze stichting verhuurt het Kasteel door aan Abrona, Restaurant Grand Kasteel en Zorgorganisatie Allerzorg. Abrona beheert in het Kasteel sinds november 2006 28 appartementen gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Over de Stichting

Het Kasteel van Woerden

De stichting heeft tot doel het behouden, restaureren en exploiteren van het gebouw het Kasteel van Woerden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. De secretaris is Frans van Bork.

Stichting Het Kasteel van Woerden
Van der Duin van Maasdamlaan 19
3445 CA Woerden

Kasteel van Woerden
Kasteel 1
3441 BZ Woerden

Bekijk de foto's

Het Kasteel van Woerden is het meest
imposante monument van Woerden

Stichting het Kasteel van Woerden

Bestuur

De stichting heeft tot doel het behouden, restaureren en exploiteren van het gebouw het Kasteel van Woerden. Het stichtingsbestuur bestaat uit de onderstaande onbezoldigde vrijwilligers.

Naam

Functie

Periode

Termijn

Expertise

Werk

Bert Boer

Voorzitter

2020-2024

3e

Bestuur
Kastelen
Geschiedenis

Algemeen directeur Maritiem museum Rotterdam

Frans van Bork

Secretaris

2019-2023

9e

Gemeente
Geschiedenis

(Gepensioneerd) Bestuursadviseur gemeente Den Haag

Rob Mooiman

Penningmeester

2019-2023

3e

Financiën
Ondernemerschap
Horeca kennis

Mede-eigenaar horecagroep

Peter Bol

Lid

2017-2021

4e

Bouwzaken
Ondernemerschap
Lokaal netwerk

Directeur/eigenaar Bolton Groep BV

Ino Derks

Lid

2018-2022

2e

Juridisch
Lokaal netwerk

Advocaat/eigenaar Derks advocaten en adviseurs

Elias Bom-Mobach

Lid

2020-2024

1e

Gemeente

Lokaal netwerk

Partner PPMC (Paul Postma Marketing Consultancy)

Aart Jan Verdoold

Lid

2020-2024

1e

Vastgoed

Ondernemerschap

CEO Dunavast BV

Het Kasteel van Woerden
multifunctionele plek midden in de stad

Het Kasteel werd in 1990 na gereedkoming van de grootscheepse restauratie een kantoor voor ICT-firma’s. Het Kasteel was daarom alleen toegankelijk op de jaarlijkse Monumentendag in september. De Stichting Het Kasteel van Woerden verhuurt sinds 2006 het kasteel aan de Stichting Vrienden van het Kasteel. Deze stichting verhuurt het Kasteel door aan Abrona, Restaurant Grand Kasteel en Zorgorganisatie Allerzorg. Abrona beheert in het Kasteel 28 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het tegenoverliggende deel is een horecabedrijf gevestigd. In de gewelven van het Kasteel is een galerie voor fototentoonstellingen gevestigd. Daarnaast huurt Allerzorg, een organisatie op het gebied van de zorgverlening, diverse ruimtes.

Door deze nieuwe bestemmingen is het Kasteel weer een mooi toegankelijk monument geworden in Woerden.

Abrona

Restaurant

Allerzorg

Video

Een mooie historische plaats met
verschillende hypermoderne functies

Heeft u nog vragen? Stel ze aan ons!

Maak contact

Literatuur

Het Kasteel te Woerden<br>Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie

Het Kasteel te Woerden
Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie

Auteurs: M.S. Verweij, M.J. Dolfin en N.Vroman. Uitgave: Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, Woerden, nummer 20 1989. Alleen nog in sommige bibliotheken en verder antiquarisch verkrijgbaar.

Een veilig slaapvertrek. Kasteel Woerden 600 jaar: 1410-2010

Een veilig slaapvertrek
Kasteel Woerden 600 jaar: 1410-2010

Auteurs: Lex Albers, Gert de Klerk, Karel Maartense. Uitgave: Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, Woerden, nummer 36 2010. ISBN/EAN 978-90-814805-2-9. Te bestellen via mail@shhv.info. Prijs: € 8,95 excl. verzendkosten

Home

Maak contact

Adres Van der Duin van Maasdamlaan 19, 3445 CA Woerden

Telefoon: Frans van Bork
secretaris van Stichting Het Kasteel van Woerden

Stuur ons vooral een boodschap

We ontvangen graag uw opmerkingen of commentaar.